Regulaminy konkursu

Zamieszczamy regulamin konkursów: fotograficznego oraz piosenki żeglarskiej.

Zapraszamy do zapoznania się z nimi.